Kan ik eigenaar worden van een bungalow en hoe gaat dat?

De juridische structuur is die van een Coöperatie, waarvan u lid kunt worden en zo het unieke gebruikersrecht op een bungalow verkrijgt. Voor de dagelijkse praktijk heeft dit niet veel/geen gevolgen, wel zal een bank niet snel een hypotheek nemen met een gebruikersrecht als zekerheid.

De bungalows staan op erfpachtgrond van de gemeente Gera Lario. Momenteel  zijn de onderhandelingen in de afrondende fase om te komen tot een 50-jarige verlenging van het erfpachtcontract.

Indien u interesse heeft in een bungalow, dient u zelf kontact op te nemen met de eigenaar. Bij de secretaris van de Vereniging van Eigenaren (VVE) kunt u nadere informatie over de VVE opvragen (e-mail: bestuur@solemio.nl).

Welke woningen staan te koop?

Momenteel staan de volgende woningen te koop:

Nr: 9, 13 en 29.

Deze informatie is vluchtig en veelal niet up to date.