Privacy Statement Verhuurkantoor ‘Sole Mio’

Het verhuurkantoor houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegeven.

Gegevens die door de huurder verstrekt worden

Het verhuurkantoor kan de gegevens die door de huurder verstrekt worden, voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het verwerken van de boeking.
  • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de huurovereenkomst, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin betalingsgegevens vermeld staan.
  • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van informatie, een tip of wetenswaardigheid etcetera, waarvan het verhuurkantoor denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle en zinvolle website voor de klant.

 

Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de huurder aan het Verhuurkantoor zijn verstrekt, zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij na expliciete toestemming (b.v. ter afsluiting van een annuleringspolis).

Er is echter één uitzondering op deze regel: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om deze gegevens te verstrekken.

Aanpassing van klantgegevens

De huurder heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Het verhuurkantoor kan de huurder in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door het verhuurkantoor voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.