Beste leden,

Bij aanschaf van onze bungalow nummer 8, waar we zeer tevreden mee zijn, was het enige bezwaar dat het een 4 persoons bungalow is en wij met een groot gezin zijn. Uiteraard hebben we ons op de hoogte gesteld voor de regels en regelementen voor wat betreft een uitbreiding naar 6 persoonsbungalow. Tevens is ons bevestigd dat de vraag naar 6 persoonshuisjes groot is en dat daarmee de vergroten van de verhuurcapaciteit vanuit verhuur oogpunt wenselijk is.

Binnen of buiten de mogelijkheden van het reglement lijkt ons een uitbreiding in de breedte conform de bestaande 6 persoonshuisjes voor het park onwenselijk. Immers de zichtlijnen van achterliggende huisjes worden daarmee beperkt.

In het bijgaande schetsontwerp is een uitbreiding naar voren uitgewerkt, waarmee de zichtlijnen niet worden aangetast. Er wordt een woonkamer/keuken voor de bestaande kamers gemaakt, waarmee de bestaande woonkamer wordt gebruikt voor een derde slaapkamer en de keuken een badkamer wordt aan de ouderslaapkamer. Met deze uitbreiding wordt een dak ligging geïntroduceerd die voor zonnepanelen erg interessant is.

We doen hierbij een verzoek aan de ledenvergadering voor een toestemming van een dergelijke aanpassing. Maar het is daarmee zeker niet zeker dat het tot uitvoering van het plan kan komen.

Immers zonder pachtcontract gaan we een dergelijke investering niet uitvoeren en zelfs met een pachtcontract moet de gemeentelijke procedure nog gevolgd worden. Het schetsontwerp past naar onze mening wel in het huidige bestemmingsplan.

Met vriendelijke groet

Maria & Willem Middelburg

Casa 8