verslag ALV 15 september 2023

verslag ledenvergadering 2 december 2022 concept

verslag ledenvergadering 9 april 2021

geen ledenvergadering 2020

verslag ledenvergadering 11 oktober 2019

verslag ledenvergaderng 16 maart 2018

verslag ledenvergadering 23 januari 2018