Eindhoven, 25-6-2022

Beste nieuwsbrieflezers,

Het is lang geleden dat ik de laatste Nieuwsbrief aan u stuurde. In het najaar 2019 waren we voor het laatst in Gera, waarna de corona een verder bezoek verhinderde. Helaas zijn we inmiddels wel enkele jaren ouder geworden en is de reis voor ons te bezwaarlijk geworden. Dit voorjaar heb ik op een uiterst plezierige manier afscheid genomen van Gera en dus zal ik u niet langer verhalen over het meer kunnen toesturen. Wel zal ik nog enkele stukken over de Tre Pievi toevoegen want die staan wel in het uitverkochte boekje maar ontbreken aan de reeks Nieuwsbrieven.

In juli a.s. zal ook mijn laatste boek uitkomen: “De geschiedenis van de scheepvaart op het Comomeer”.

Mocht u hiervoor belangstelling hebben, laat het dan z.s.m. weten want ik laat maar een zeer beperkt aantal drukken.

Ter informatie: de mythen en sagen die ik eerder publiceerde in het gelijknamige boekje worden sinds enige tijd regelmatig gepubliceerd op de Belgische website taste-italy.be, waarop u zich ook kosteloos kunt abonneren.

De lezers die af en toe reageerden op mijn verhalen dank ik voor de interesse. Mijn ontdekkingstochten door de dorpen en de ontmoetingen met de inwoners waren altijd weer een geweldige belevenis en ik weet dat ik met de verslagen daarvan ook velen een plezier heb gedaan.

Met vriendelijke groet,

Ruud Metselaar

Van de redactie. De nieuwsbrieven zijn ook te vinden op onze site onder “Omgeving”